I. Informacje ogólne.

1. Poniższy regulamin normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.malgorzatasalamon.com („Sklep”). Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

2. Właścicielką sklepu znajdującego się na stronie www.malgorzatasalamon.com jest Małgorzata Salamon ( „Właścicielka”) prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Równej 17, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym numerem NIP 6342829762 oraz REGON 243637893, z adresem elektronicznym contact@malgorzatasalamon.com.

3. Sklep umożliwia zakup przez sieć Internet ubrań oraz dodatków zaprojektowanych oraz wyprodukowanych na zlecenie właścicielki sklepu. Za pośrednictwem Sklepu możliwy jest zakup gotowych projektów lub realizacja zamówień indywidualnych.

4. Sklep zapewnia bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w postaci newslettera, zapewnia funkcjonowanie Sklepu oraz umożliwia złożenie zamówień.

5. Właścicielka prowadzi działalność na terenie Polski.

6. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

7. Do korzystania z usług Sklepu Kupujący powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki cookies, konta poczty elektronicznej e-mail oraz konta bankowego lub konta Paypal.

8. Klienci mają zakaz dostarczania treści bezprawnych. W szczególności zabronione są wszelkie czynności, które naruszałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do jego zawartości lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innychdziałań na szkodę Sklepu lub Właścicielki, Klientów lub zagrażających ich prawom i interesom.

9. Właścicielka informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikacje użytkownika sieci Internet.

II. Oferta produktowa

1. Na polskojęzycznej wersji strony wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na angielskojęzycznej wersji strony wszystkie podane ceny wyrażone są w euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Kupujący, który złożył zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wysokość zamówienia.

3. Cena wyświetlona przy produkcie nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Kupujący, który złożył zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wysokość zamówienia. Kupujący składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

4. Wszystkie produkty są nowe.

5. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich faktyczny wygląd, to jest kolor i fakturę, wielkość elementów naszytych, wyhaftowanych, rodzaj materiałów. Kolory produktów na zdjęciach w zależności od nośnika, na którym są przeglądane mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep zamieszcza zdjęcia typu „ packshot” lub zdjęcia typu “lookbook”, opis produktu (materiał, z którego został wykonany, kolor). W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem poprzez złożenie zapytania na adres poczty e-mail: contact@malgorzatasalamon.com

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie produktów Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

III. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną przez Kupujących poprzez stronę www.malgorzatasalamon.com.

2. Przy dokonaniu zakupu Kupujący powinien wskazać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • adres miejsca wysyłki zakupionego produktu
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego – do kontaktu
 • adres e-mail.

3. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

4. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu następujących czynności:

 • umieszczeniu zamawianego towaru w koszyku zakupów ze strony oraz określenie jego ilości, koloru i rozmiaru,- potwierdzenie danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia
 • dokonanie wyboru miejsca dostawy
 • dokonanie wyboru metody płatności
 • dokonanie wyboru sposobu dostawy i akceptacji kosztów dostawy
 • potwierdzenie zamówienia.

5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Kupującego.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Kupującego (w szczególności w odniesieniu do danych Kupującego) Sklep skontaktuje się z Kupującym w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Kupującego wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego.

7. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, pod warunkiem dostępności Towarów wybranych przez Klienta. Sklep malgorzatasalamon.com realizuje zamówienie poprzez przygotowanie Towaru do odbioru w odpowiednim opakowaniu oraz wydanie Towaru. Sklep malgorzatasalamon.com ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Klient ma obowiązek dokonania zapłaty za zamówiony Towar  do momentu odbioru Towaru.

9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Sklep malgorzatasalamon.com informacji o złożeniu zamówienia przez Klienta. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem Sklep malgorzatasalamon.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

10. Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu malgorzatasalamon.com oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające informacje wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta Potwierdzenie zawarcia umowy stanowi poświadczenie otrzymania przez sklep malgorzatasalamon.com oferty nabycia Towarów przez Klienta Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

IV. Dostawa

1. Zakupione towary mogą zostać wysłane do Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów poza Unią Europejską.

2. Zakupione produkty są dostarczane przez Pocztę Polską lub zewnętrznych przewoźników za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Doręczenie zamówienia Kupującemu może maksymalnie zająć 14 dni od otrzymania wpłaty za zakupiony przez Kupującego towar. W przypadku oznaczenia przez Sklep szybszego terminu dostawy, obowiązuje termin przedstawiony przy produkcie.

4. Koszt dostawy za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (wielkość i waga) oraz miejsca dostawy(kraj dostawy).

5. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia przed dokonaniem płatności.

6. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.

7. Chwilą doręczenia towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika przez Kupującego.

8. Dowodem doręczenia towaru jest dokument wydania ( przez Sklep) lub list przewozowy podpisany przez Kupującego.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia zakupionych produktów, które miały miejsce w trakcie przewozu.

10. Kupujący powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

11. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

12. Brak sporządzenia protokołu stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową).

V. Forma płatności

1. Kupujący, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w
zależności od własnych preferencji:

 • przelew bankowy – przelew należności w złotówkach na konto Sklepu- na numer 92 1910
  1048 2110 3514 8206 0001, dane do przelewu : Małgorzata Salamon ul.
  Równa 17 Bielsko-Biała 43-309 
 • Płatność kartą kredytową/płatniczą/przelew- PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, numer NIP 7792369887
 • płatność za pobraniem (tylko w przypadku zakupów dostarczanych na terenie Polski) 

2. Zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sklepu ceny wraz z kosztami wysyłki. W przypadku wyboru przelewu bankowego wpłynięcie pieniędzy na konto może trwać do 2 dni roboczych.

VI. Dowód zakupu

1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączane jest potwierdzenie zakupu.

VII. Polityka prywatności

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest Małgorzata Salamon z siedzibą w Bielsku- Białej 43-309, Równa 17 , tel. +48 608 087 998, e-mail: contact@malgorzatasalamon.com.

2. Dokonanie zakupu na stronie www.malgorzatasalamon.com odbywa się bez rejestracji. W celu dokonania zakupu należy wpisać adres e-mail oraz adres, na który ma zostać wysłany zakupiony towar. Adres e-mail nie jest automatycznie wpisywany do bazy danych. Dokonanie zakupu nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie newslettera.

3. Dokonując zakupu w Sklepie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień złożonych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz  Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom dzięki którym możliwa jest obsługa zamówienia ze sklepu oraz wysłania kupionego produktu, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera, firma kurierska.

4. Aby otrzymać od nas newsletter prosimy o dobrowolne wpisanie adresu e-mail w okno newslettera a następnie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas danych w mailu, który od nas otrzymasz. Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji usługi newsletter. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe (opt-out) lub napisać wiadomość  e- mail na adres contact@malgorzatasalamon.com z informacją o chęci wycofania zgody, a wtedy Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

VIII. Zwroty i reklamacje

1. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z z dnia 30 maja 2014 r.   o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie może nastąpić w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi ( czyli 14 dni od doręczenia rzeczy konsumentowi), a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usług od dnia ich zawarcia. Odstąpienie od umowy może wystąpić bez podawania przyczyny odstąpienia. W celu zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: contact@malgorzatasalamon.com.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany zwrócić zakupiony produkt w stanie idealnym, nie noszącym śladów użytkowania.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dni
  od dnia zawarcia umowy,
 • towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
  niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

4. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Sklepu o chęci zwrotu. W tym przypadku Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sklepu.

5. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Reklamacje będą uwzględniane w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji od Kupującego. Reklamacje można przesyłać drogą elektroniczną na adres contact@malgorzatasalamon.com lub pisemnie na adres siedziby firmy.

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar nie musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o chęci odstąpienia od umowy (sumy, którą Kupujący zapłacił dokonując zakupu towaru i jego wysyłki).

7. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości produktu domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu w Sklepie opisowi.

8. Jeżeli Kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca), wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. z późn. zm.). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad towaru (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

9 . W razie, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zażądać stosownego obniżenia ceny lub wymiany towaru na nowy.

11. Konsument traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezdolności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

12. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru Konsumentowi.

13. Procedura reklamacji jest stosowana odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

IX. Sąd właściwy

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Kupującym, wynikłych transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

X. Kontakt

1. Korespondencja oraz towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane pisemnie na adres siedziby firmy Małgorzata Salamon – ul. Równa 17, 43-309 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@malgorzatasalamon.com.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin udostępniany jest Kupującemu w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu chęci otrzymania regulaminu przez Kupującego zostanie on wysłany razem z zamówieniem. Takie zgłoszenie powinno być wysłane na adres elektronicznycontact@malgorzatasalamon.com, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

2. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzeni a zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu, przyczyn technicznych oraz informacji zamieszczonych na stronie bez konieczności podania przyczyny.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczą Kupujących, którzy złożyli zamówienie po zmianie regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 roku.